Word

Planowany termin rozpoczęcia kursu MS Word I stopnia – 15 czerwca 2024 r. – dzisiaj tylko 499 zł (nie ma żadnych innych kosztów).
Liczba godzin lekcyjnych: 12

Dokonaj zgłoszenia na kurs przez internet. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel.: 690676294.
– wyślij zgłoszenie na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: diamondeducation@onet.pl, wpisując w temacie:
PROMOCJA : KURS MS WORD I stopnia
– opłatę za uczestnictwo w kursie, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

KURS MS WORD I stopnia – OD PODSTAW

Liczba godzin lekcyjnych: 12
Cena: 499 zł zamiast 800 zł
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do pracy z edytorem tekstu
  – omówienie wyglądu ekranu programu Word
  – tworzenie nowego dokumentu
  – zapisywanie dokumentu
  – zamykanie dokumentu
  2. Podstawowe pojęcia
  – strona, spacja, enter, akapit, czcionka, tabulator itp.)
  3. Formatowanie dokumentu
  – edycja tekstu
  – formatowanie czcionek
  – kolor tekstu, tła
  – wyszukiwanie wyrazu, tekstu
  – wykorzystywanie słownika ortograficznego
  – akapit
  – wyrównanie tekstu
  – tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
  – numerowanie stron
  4. Tworzenie tabel
  – wstawianie tabeli
  – dodawanie, usuwanie kolumn i wierszy
  – scalanie, dzielenie komórek
  – wybór szerokości, wysokości komórek
  – sortowanie danych w tabeli
  5. Drukowanie
  – tworzenie nagłówka, stopki
  – ustawianie obszaru wydruku
  – orientacja wydruku.

KURS MS WORD II stopnia – ZAAWANSOWANY

Liczba godzin lekcyjnych: 20
Cena: 699 zł zamiast 1000 zł
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Formatowanie zaawansowane
  – style (styl akapitu, znaku, tabeli, listy)
  – galeria stylów
  – wykorzystanie stylów przy tworzeniu długich dokumentów
  – modyfikowanie, definiowanie stylu
  – tworzenie własnych stylów
  – nagłówki i stopki
  – obramowanie i cieniowanie
  – praca z dokumentami wielostronicowymi
  2. Indeksy i spisy
  – tworzenie indeksu
  – tworzenie spisów ilustracji
  – tworzenie spisów treści
  – tworzenie spisów tabel
  3. Korespondencja seryjna
  – listy i seryjne dokumenty wysyłkowe
  – tworzenie i drukowanie kopert
  4. Formularze, ankiety
  5. Tabele
  – formatowanie tabeli
  – sortowanie danych w tabeli
  – formuły, obliczenia
  6. Obiekty
  – wstawianie ClipArt
  – importowanie grafiki
  – osadzanie grafiki w dokumencie
  7. Makra
  – tworzenie, edytowanie makra
  – kopiowanie makr do innego dokumentu
  8. Drukowanie
  – zaawansowane opcje drukowania.