Sztuka Prezentacji, Wystąpień Publicznych

Teraz Super CENA – 799 zł
Liczba godzin lekcyjnych: 12
Zapraszamy.

Czas PROMOCJI ograniczony! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Aby skorzystać z promocji:
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel.: 690 676 294.
– wyślij zgłoszenie na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: diamondeducation@onet.pl, wpisując w temacie: PROMOCJA:  Kurs Sztuka Prezentacji i Wystąpień Publicznych  lub zadzwoń, aby zarezerwować miejsce.
– opłatę za uczestnictwo w kursie, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

 

SZKOLENIE z zakresu SZTUKI PREZENTACJI, WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEMAWIANIA

Liczba godzin lekcyjnych: 12
Cena: 799 zł zamiast 1500 zł
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Sporządzanie planu przygotowania wystąpienia/szkolenia
 2. Zasady komunikacji interpersonalnej
 • cel prezentacji
 • kim są odbiorcy – Twoje audytorium
 • nawiązanie kontaktu z odbiorcą
 • kontrola publiczności, jak przekonać odbiorcę do współpracy?
 • autoprezentacja – krótkie przedstawienie się na forum grupy
 1. Mowa ciała
 • wygląd przemawiającego
 • sztuka panowania nad mimiką i gestykulacją
 • interpretacja gestów, mimiki
 • techniki opanowania mowy ciała
 • komunikacja pozawerbalna a umiejętność wpływania na audytorium
 • niewerbalne wzmacnianie własnych wypowiedzi
 • analiza mowy ciała osób na zdjęciach.
 1. Emisja głosu
 • barwa głosu, modulacja, akcent
 • płynność wypowiedzi
 • dynamika wystąpienia
 • używanie zróżnicowanego słownictwa, poprawność językowa
 • ćwiczenia dykcji
 • ćwiczenia oddechu
 • rozgrzewka głosu
 • foniatra/logopeda
 1. Trema, sposoby radzenia sobie ze stresem (a czas)
 2. Odpowiedzi na trudne pytania
 3. Przygotowanie profesjonalnej prezentacji
 • struktura wypowiedzi: wstęp, rozwinięcie, zakończenie
 • prostota i logika wypowiedzi
 • atrakcyjność języka prezentacji (anegdota, cytat, aforyzm, analogia)
 • wizualizacja wystąpień publicznych (program do tworzenia prezentacji – Power Point)
 • formy zapisu prezentacji
 • prezenter
 • sprawdzenie obsługi technicznej miejsca wystąpienia
 • kwestie problemowe
 1. Przygotowanie wystąpienia/szkolenia – ćwiczenia praktyczne
 • czasowy rozkład zadań.