Prawo Pracy

Planowany termin – 15 czerwca 2024 r.
Cena Promocyjna: 599 zł
Liczba godzin lekcyjnych: 8

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel.: 690676294.
– wyślij zgłoszenie na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: diamondeducation@onet.pl, wpisując w temacie:
PROMOCJA : Szkolenie – PRAWO PRACY w praktyce.
– opłatę za uczestnictwo w szkoleniu, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

 

SZKOLENIE z zakresu PRAWO PRACY W PRAKTYCE

Celem kursu jest:
– zdobycie wiedzy z zakresu PRAWA PRACY (najnowsze przepisy)
– przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy popartej ćwiczeniami praktycznymi (nacisk położony na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie).

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców – praktyków, pasjonatów z wykształceniem  merytorycznym  oraz wieloletnim doświadczeniem  w pracy w zawodzie.

Po ukończeniu kursu wydawane są zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku zgodnym z rozporządzeniem  MEN.

Kurs skierowany jest do Osób:
– które chcą podnieść kwalifikacje (po ukończeniu kursu Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN).

Zapraszamy.

Liczba godzin lekcyjnych: 8
Cena:  599 zł zamiast 1400 zł

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawy prawa pracy
  – rodzaje umów o pracę
  – umowy cywilnoprawne
  – nawiązanie i ustanie stosunku pracy
  – obowiązki i odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
  – regulamin pracy
  – ewidencja czasu pracy
  – urlopy pracownicze
  – wynagrodzenia za pracę
  – uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
  – prawa młodocianego pracownika
  – rozwiązywanie umów o pracę

 

 1. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  – obowiązek założenia akt osobowych pracowników
  – zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji
  – dokumenty, jakie pracownik przedstwia pracodawcy
  – dokumenty z zakresu bhp, badania lekarskie
  – akta osobowe pracownika a ochrona danych osobowych
  – sankcje dla pracodawcy za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

 

 1. Praktyczne ćwiczenia w zakresie opracowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.