Asystentka – Sekretarka

KURS weekendowy ASYSTENCKO – SEKRETARSKI w Super Promocji – tylko 799 zł (nie ma żadnych innych kosztów).
Planowany termin rozpoczęcia – 22 czerwca 2024 r.
Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 799 zł zamiast 1500 zł

Dokonaj zgłoszenia na kurs przez internet. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel.: 690676294.
– wyślij zgłoszenie na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: diamondeducation@onet.pl, wpisując w temacie: PROMOCJA: KURS ASYSTENCKO – SEKRETARSKI.
– opłatę za uczestnictwo w kursie, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

 

KURS ASYSTENCKO – SEKRETARSKI

Celem kursu jest:
– gruntowne i rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie ASYSTENTKI/SEKRETARKI
– przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy popartej ćwiczeniami praktycznymi (nacisk położony na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie).

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców – praktyków, pasjonatów z wykształceniem informatycznym i pedagogicznym  oraz wieloletnim doświadczeniem  w pracy w zawodzie.

Po ukończeniu kursu wydawane są zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku zgodnym z rozporządzeniem  MEN.

Zajęcia praktyczne:
– kurs ma formę warsztatów – każdy Uczestnik kursu  ma zapewnione osobne stanowisko komputerowe do pracy na zajęciach – zajęcia prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie (laptopy Toshiba) – praktyczne przygotowanie do zawodu.
– zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Kurs skierowany jest do Osób:
– które chcą podnieść kwalifikacje (po ukończeniu kursu Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN).
– zdobyć solidną wiedzę i umiejętności z zakresu pracy na stanowisku asystentki/sekretarki w biurze firmy lub instytucji.

Zapraszamy.

 

Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 799 zł zamiast 1500 zł

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Organizacja biura i sekretariatu
  – klasyfikacja zawodowa
  – predyspozycje do wykonywania zawodu
  – charakterystyka sekretariatu
  – obsługa klienta (telefoniczna, bezpośrednia)
  – zasady obiegu pism
  – korespondencja
  – delegacje służbowe
 2. Kultura i etyka zawodu
  – ideał asystentki/sekretarki
  – savua vivre w pracy biurowej
  – asystentka/sekretarka a szef/współpracownicy
  – asystentka/sekretarka a interesanci
 3. Podstawowe zwroty anglojęzyczne
 4. Analiza SWOT , prezentacja wg. INTRO
 5. Podstawy prawa pracy
  – aktualny Kodeks Pracy
 6. Obsługa urządzeń biurowych (omówienie)
  – kopiowanie
  – skanowanie
  – drukowanie
 1. Komputeryzacja prac biurowych
  – programy biurowe MS Office (Word, Excel, Power Point)
  – poczta elektroniczna
  – internet.