Polityka Prywatności

Polityka Prywatności w Diamond Education

 

&1 Administrator Danych

 1. Administratorem Danych jest Dyrektor Diamond Education z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 11/341, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 3642, NIP 8241531849. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

&2 Żródło danych osobowych

 

 1. Twoje dane osobowe uzyskujemy od Ciebie lub Firmy/Osoby, kierującej Cię na szkolenie.

&3 Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
  a). zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b). zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c). w zakresie i celu niezbędnym do ukształtowania treści Umowy o kształcenie oraz prawidłowej realizacji procesu kształcenia.
  d). w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą t.j. przekazania/przesłania informacji n.t. szkoleń.
 2. Dane osobowe u nas przetwarzają osoby wyłącznie przez nas upoważnione.

 

            &4 Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
 2. wykonania umowy o kształcenie zawartej z Tobą (realizacja procesu kształcenia)
 3. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług (telefonicznie i/lub mailowo)
 4. celów podatkowych i rachunkowych.
 5. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Diamond:
 6. prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych (prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Diamond Education – informowanie o szkoleniach)
 7. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 8. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 9. zapisywania danych w plikach cookies t.j. gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych (w przypadku korzystania ze strony Diamond).

 

            &5 Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 1. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę kształcenia i wydać dokument potwierdzający ukończenie kursu:

– Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL.
Bez podania któregoś z tych danych po zrealizowanym szkoleniu nie będziemy mieli możliwości wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 1. Do celów podatkowo – rozliczeniowych (wystawienia faktury) :

– Adres, a w przypadku firmy: nazwę i adres firmy oraz NIP.
Bez podania tych danych  nie będziemy mieli możliwości wystawienia faktury/KP.

 1. Aby móc skontaktować się z Tobą w sprawie organizacji szkoleń potrzebujemy:

– adres e-mail, telefon.

Bez podania tych danych nie będziemy mieli możliwości skontaktowania się z Tobą w kwestii organizacji szkoleń, czy udzieleniu informacji o szkoleniach.

 

&6 Twoje uprawnienia wobec Diamond w zakresie przetwarzanych danych

 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: warszawa@diamond.edu.pl lub adres pocztowy: 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11/341.
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Sytuacje, w których możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych:
  – przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
  – Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

&8 Czas przechowywania danych osobowych.

 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. statystycznych i archiwizacyjnych,
 4. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.
 5. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

&9 Pliki cookies

 1. Strona www.diamond.edu.pl (zwana dalej Serwisem) korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas i datę przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer IP.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  – określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.