MS Office

Planowany termin rozpoczęcia kursu MS Office – 14 listopada 2020 – dzisiaj tylko 549 zł (nie ma żadnych innych kosztów).
Liczba godzin lekcyjnych: 30.
Cena: 549 zł zamiast 650 zł.

 

Dokonaj zgłoszenia na kurs przez internet. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel. : 795732851.
– wyślij zgłoszenie do dn.  na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: warszawa@diamond.edu.pl, wpisując w temacie:
PROMOCJA : KURS MS OFFICE, 549 zł.
– opłatę za uczestnictwo w kursie, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

KURS MS OFFICE

Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 549 zł zamiast 650 zł
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. MS Word (12 h)
 • Wprowadzenie do pracy z edytorem tekstu
 • omówienie wyglądu ekranu programu Word
 • tworzenie nowego dokumentu
 • zapisywanie dokumentu
 • zamykanie dokumentu
 • Podstawowe pojęcia
 • strona, spacja, enter, akapit, czcionka, tabulator itp.)
 • Formatowanie dokumentu
 • edycja tekstu
 • formatowanie czcionek
 • kolor tekstu, tła
 • wyszukiwanie wyrazu, tekstu
 • wykorzystywanie słownika ortograficznego
 • akapit
 • wyrównanie tekstu
 • tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
 • numerowanie stron
 • Tworzenie tabel
 • wstawianie tabeli
 • dodawanie, usuwanie kolumn i wierszy
 • scalanie, dzielenie komórek
 • wybór szerokości, wysokości komórek
 • sortowanie danych w tabeli
 • Obiekty
 • wstawianie ClipArt
 • importowanie grafiki
 • osadzanie grafiki w dokumencie
 • Drukowanie
 • tworzenie nagłówka, stopki
 • ustawianie obszaru wydruku
 • orientacja wydruku.
 1. MS EXCEL (12 h)
 • Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • omówienie wyglądu ekranu programu Excel
 • tworzenie arkuszy, kasowanie arkuszy
 • poruszanie się pomiędzy arkuszami
 • Wprowadzanie i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym:
 • dodawanie danych do arkusza
 • modyfikowanie, usuwanie danych
 • zaznaczanie, kopiowanie danych
 • kolor, rozmiar, typ czcionki
 • Komórka, wiersz, kolumna
 • zaznaczanie komórek, zakresów komórek, wierszy, kolumn
 • dopasowywanie wysokości wierszy, szerokości kolumn
 • ukrywanie wierszy, kolumn
 • Formuły i podstawowe funkcje matematyczne
 • tworzenie formuł
 • wstawianie funkcji matematycznych
 • funkcje daty i czasu
 • funkcje tekstowe
 • Tworzenie tabel z danymi
 • autofiltrowanie danych
 • sortowanie danych
 • Tworzenie wykresów z danych w tabeli
 • typy wykresów
 • tworzenie wykresów
 • formatowanie wykresów
 • Drukowanie danych
 • tworzenie nagłówka, stopki
 • ustawianie obszaru wydruku
 • metody dzielenia dokumentów na strony
 • orientacja wydruku
 • drukowanie i zakresy drukowania.
 1. MS PowerPoint (6 h)
 • Wprowadzenie do pracy z edytorem tekstu
 • omówienie wyglądu ekranu programu Power Point
 • tworzenie nowego dokumentu
 • przedstawienie podstawowych poleceń i narzędzi stosowanych do tworzenia prostych slajdów
 • zapisywanie, zamykanie dokumentu
 • Slajdy
 • szablony slajdów
 • przenoszenie, kopiowanie slajdów
 • formatowanie tła slajdów
 • tworzenie pokazu slajdów
 • Animacje
 • podstawowe narzędzia animacyjne- sposób przejścia do slajdów, dźwięk, sposób przełączania slajdów
 • efekt ruchu
 • animacja clipartów, efekty wejścia i wyjścia, obrót, zmniejszanie, zwiększanie
 • wstawianie i edycja obiektów- tabel, wykresów z arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • stosowanie hiperłączy.