MS Office

Planowany termin rozpoczęcia kursu MS Office –  8 czerwca 2024 r – dzisiaj tylko 799 zł (nie ma żadnych innych kosztów).
Liczba godzin lekcyjnych: 30.
Cena: 799 zł zamiast 1200 zł.

Dokonaj zgłoszenia na kurs przez internet. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel.: 690676294.
– wyślij zgłoszenie na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: diamondeducation@onet.pl, wpisując w temacie:
PROMOCJA : KURS MS OFFICE
– opłatę za uczestnictwo w kursie, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

KURS MS OFFICE

Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 799 zł zamiast 1200 zł
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. MS Word (12 h)
 • Wprowadzenie do pracy z edytorem tekstu
 • omówienie wyglądu ekranu programu Word
 • tworzenie nowego dokumentu
 • zapisywanie dokumentu
 • zamykanie dokumentu
 • Podstawowe pojęcia
 • strona, spacja, enter, akapit, czcionka, tabulator itp.)
 • Formatowanie dokumentu
 • edycja tekstu
 • formatowanie czcionek
 • kolor tekstu, tła
 • wyszukiwanie wyrazu, tekstu
 • wykorzystywanie słownika ortograficznego
 • akapit
 • wyrównanie tekstu
 • tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
 • numerowanie stron
 • Tworzenie tabel
 • wstawianie tabeli
 • dodawanie, usuwanie kolumn i wierszy
 • scalanie, dzielenie komórek
 • wybór szerokości, wysokości komórek
 • sortowanie danych w tabeli
 • Obiekty
 • wstawianie ClipArt
 • importowanie grafiki
 • osadzanie grafiki w dokumencie
 • Drukowanie
 • tworzenie nagłówka, stopki
 • ustawianie obszaru wydruku
 • orientacja wydruku.
 1. MS EXCEL (12 h)
 • Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • omówienie wyglądu ekranu programu Excel
 • tworzenie arkuszy, kasowanie arkuszy
 • poruszanie się pomiędzy arkuszami
 • Wprowadzanie i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym:
 • dodawanie danych do arkusza
 • modyfikowanie, usuwanie danych
 • zaznaczanie, kopiowanie danych
 • kolor, rozmiar, typ czcionki
 • Komórka, wiersz, kolumna
 • zaznaczanie komórek, zakresów komórek, wierszy, kolumn
 • dopasowywanie wysokości wierszy, szerokości kolumn
 • ukrywanie wierszy, kolumn
 • Formuły i podstawowe funkcje matematyczne
 • tworzenie formuł
 • wstawianie funkcji matematycznych
 • funkcje daty i czasu
 • funkcje tekstowe
 • Tworzenie tabel z danymi
 • autofiltrowanie danych
 • sortowanie danych
 • Tworzenie wykresów z danych w tabeli
 • typy wykresów
 • tworzenie wykresów
 • formatowanie wykresów
 • Drukowanie danych
 • tworzenie nagłówka, stopki
 • ustawianie obszaru wydruku
 • metody dzielenia dokumentów na strony
 • orientacja wydruku
 • drukowanie i zakresy drukowania.
 1. MS PowerPoint (6 h)
 • Wprowadzenie do pracy z edytorem tekstu
 • omówienie wyglądu ekranu programu Power Point
 • tworzenie nowego dokumentu
 • przedstawienie podstawowych poleceń i narzędzi stosowanych do tworzenia prostych slajdów
 • zapisywanie, zamykanie dokumentu
 • Slajdy
 • szablony slajdów
 • przenoszenie, kopiowanie slajdów
 • formatowanie tła slajdów
 • tworzenie pokazu slajdów
 • Animacje
 • podstawowe narzędzia animacyjne- sposób przejścia do slajdów, dźwięk, sposób przełączania slajdów
 • efekt ruchu
 • animacja clipartów, efekty wejścia i wyjścia, obrót, zmniejszanie, zwiększanie
 • wstawianie i edycja obiektów- tabel, wykresów z arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • stosowanie hiperłączy.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, szkolenia mogą być obecnie prowadzone jedynie metodami wykorzystującymi techniki na odległość.
U nas kursy online odbywają się w czasie rzeczywistym.  Dokładamy wszelkich starań, by nasze szkolenia online nie odbiegały od tych, prowadzonych stacjonarnie, w sali szkoleniowej.
Przez cały czas szkolenia jest kontakt z wykładowcą „na żywo”. Wykładowca prowadzący zajęcia widzi Uczestników kursu (Uczestnicy również widzą Wykładowcę i pozostałych Uczestników szkolenia).
Wykładowca realizuje program tak jak w przypadku zajęć stacjonarnych, przekazuje wiedzę, Uczestnicy wykonują zadane ćwiczenia, wykonują zadania, biorą aktywnie udział w zajęciach. Można zadawać pytania, Wykładowca odpowiada, instruuje (tak jak na zajęciach stacjonarnych). Zapraszamy.