Access

Planowany termin rozpoczęcia – 22 czerwca 2024 r.

Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 950 zł

Dokonaj zgłoszenia na kurs przez internet. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel.: 690676294.
– wyślij zgłoszenie na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: diamondeducation@onet.pl, wpisując w temacie:
– opłatę za uczestnictwo w kursie, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

 

Kurs MS ACCESS

Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 950 zł
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do pracy z MS ACCESS
  – podstawowe pojęcia dotyczące baz danych
  – typy danych – przykłady
  – omówienie wyglądu okna aplikacji
  2. Praca z istniejącymi bazami danych
  – kopiowanie, przenoszenie, usuwanie danych
  – dodawanie rekordów
  – wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie rekordów
  – kolumny, wiersze – dostosowywanie szerokości/ wysokości, blokowanie, ukrywanie
  3. Tabele
  – tworzenie tabel za pomocą kreatora tabel
  – projektowanie tabeli/układu tabeli
  – wprowadzanie danych do tabel
  – importowanie danych
  – eksportowanie danych do MS Excel
  – tworzenie relacji pomiędzy tabelami
  4. Relacyjne bazy danych
  – tworzenie relacji pomiędzy tabelami
  – relacje w praktyce
  5. Rekordy
  – dodawanie rekordów
  – edytowanie rekordów
  – dodatkowe ustawienia rekordów
  6. Formularze
  – tworzenie formularzy za pomocą kreatora formularzy
  – tworzenie formularzy za pomocą ikony Formularz
  – modyfikacje formularzy – widok projektu formularzy
  – filtrowanie danych w formularzu
  – dodawanie formantów: pole wyboru, przyciski poleceń, linie, związana ramka obiektu.
  7. Kwerendy
  – co to są kwerendy?
  – tworzenie kwerend wybierających za pomocą kreatora kwerend
  – tworzenie kwerend wybierających za pomocą widoku projektu
  – sortowanie i ukrywanie pól w kwerendach
  – proste obliczenia matematyczne w kwerendach
  – tworzenie kwerend krzyżowych
  – tworzenie kwerend funkcjonalnych
  8. Raporty
  – tworzenie raportów za pomocą kreatora raportów
  – tworzenie raportów za pomocą ikony Raport
  – modyfikacje raportów – widok projektu raportu
  – wydruki z baz danych
  9. Makra
  – co to jest makro?
  – tworzenie makra
  – kreator makr
  – uruchamianie makr
  10. Inne bazy danych
  – import danych z innych baz danych
  – eksport danych do innych programów
  – łączenie danych
  11. Bezpieczeństwo
  – hasła
  – szyfrowanie bazy danych
  – kopie zapasowe.