Tworzenie aplikacji – flutter

Kurs tworzenia zaawansowanych aplikacji mobilnych – FLUTTER w praktyce

Kurs podzielony jest na 2 stopnie zaawansowania:
Kurs I stopnia (poznanie technologii od podstaw):
Planowany termin rozpoczęcia kursu I stopnia  –  8 czerwca 2024  r.
Liczba godzin lekcyjnych: 20
Liczba dni szkoleniowych: 5
Cena: 1999 zł zamiast 2900 zł.

Kurs II stopnia (tworzenie zaawansowanych aplikacji):


Liczba godzin lekcyjnych: 20
Liczba dni szkoleniowych: 5
Cena: 2099 zł zamiast 3500 zł.

Czym jest Flutter?
– 
Flutter to nowa technologia, opracowana przez Google, z każdym dniem zdobywająca coraz większą popularność wśród programistów.
Jest to zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych, webowych i desktopowych – zaawansowany SDK (Software Development Kit), działający na licencjach open source.

Kurs tworzenia zaawansowanych aplikacji mobilnych – FLUTTER w praktyce podzielony jest na 2 stopnie zaawansowania:
1. Kurs I stopnia (poznanie technologii od podstaw)
2. Kurs II stopnia (tworzenie zaawansowanych aplikacji).

Celem kursu jest:
– zapoznanie ze środowiskiem Flutter od podstaw, przedstawienie, czym jest i jak korzystać z narzędzi, aby sprawnie tworzyć aplikacje.
– przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy oraz wprowadzenie w tajniki pracy z narzędziami Flutter, co pozwoli na efektywną pracę w programie.
– nauka praktyczna wykorzystania środowiska Flutter – tworzenie aplikacji.

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców – praktyków, pasjonatów –  programistów z wykształceniem informatycznym oraz wieloletnim doświadczeniem zarówno w programowaniu (pracy przy różnych projektach), jak i w prowadzeniu zajęć, przekazywaniu wiedzy.

Zajęcia praktyczne:
Kurs ma formę warsztatów. I stopień kursu  to wprowadzenie w środowisko pracy w technologii Flutter, przekazanie wiedzy teoretycznej, jak działa Flutter i porównanie z innymi narzędziami, ale też i dużo praktyki. Duża ilość ćwiczeń praktycznych, umożliwiających zrozumienie i efektywne przyswojenie zdobywanej wiedzy (praca na konkretnych przykładach z życia).
II stopień kursu to zaznajomienie z tajnikami programowania oraz tworzenie zaawansowanych aplikacji, z wykorzystaniem poznanych narzędzi.

Materiały:
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej.

Kurs skierowany jest do Osób:
– które chcą zdobyć solidną wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia aplikacji, z wykorzystaniem narzędzi Flutter.
– poznać zaawansowane tajniki programowania, co pozwoli na pracę bardziej efektywną i większe możliwości  działania.
– tworzyć zaawansowane aplikacje, z wykorzystaniem najnowszych technologii.
– podnieść kwalifikacje (po ukończeniu kursu Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN).

Jak planujemy zajęcia:
– efektywnie tzn. tak, aby maksymalnie przyswoić zdobytą wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne.
– zajęcia rozkładamy na 5 dni, z przerwami na powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy.
– każde zajęcia rozpoczynamy krótkim podsumowaniem wiadomości z poprzednich zajęć.

Grupy szkoleniowe:
– zajęcia odbywają się w małych grupach szkoleniowych, aby umożliwić indywidualne podejście do każdego Uczestnika kursu.
– na zajęciach stosujemy metody aktywizujące pracę Uczestników kursu, co zwiększy efektywność przyswajania wiedzy.

Język prowadzenia kursu:
Kurs standardowo prowadzony jest w języku polskim, w przypadku grup anglojęzycznych istnieje również możliwość przeprowadzenia zajęć w języku angielskim.

Zapraszamy.

Program kursu I stopnia obejmuje następujące zagadnienia:
I. Introduction

 1. What is Flutter?
 2. How Flutter Works?
 3. Native vs Hybrid.
 4. Comparison to Other technologies:
  – Cordova
  – React Native
  – Ionic
  – Native Platforms
  – Xamarin
 1. What are benefits of Flutter?
 2. What are drawbacks of flutter?
 3. What are we going to build?II. Flutter in practice
  1. Project structure
  – Dart language
  – pubspec
  – building process
  – Packages
  – Dart Pub
  2.User Interface
  – Widgets
  – Layouts
  – Interactivity
  – Navigation
  3.Deployment
  – Android Deployment
  – Ios Deployment
  – Web Deployment
  4.Writing tests.
  – Different types of tests:
  a) Unit test
  b) E2E Test
  c) Goldens

 

Program kursu II stopnia obejmuje następujące zagadnienia:

Flutter in practice

 1. Data and Backend
  – HttpServer
  – Binding response to object
  – Data serialization
  – Local Storage
 2. State Management
  – Lifting State Up
  – MobX
  – Bloc
 3. Advanced Ui
  – Animations
  a) Type of animations
  b) Examples
 4.  Packages and Plugins
 5. Platform Integration
  – Writing Platform Specific Code
  – Native Android and Ios Views.

Po ukończonym kursie otrzymują Państwo: zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.