Excel

KURS weekendowy MS Excel I stopnia tylko 499 zł (nie ma żadnych innych kosztów).
Planowany termin rozpoczęcia kursu I stopnia – 8 czerwca 2024 r.

Dokonaj zgłoszenia na kurs przez internet. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel.: 690676294.
– wyślij zgłoszenie na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: diamondeducation@onet.pl, wpisując w temacie: PROMOCJA : KURS MS Excel I/II stopnia.
– opłatę za uczestnictwo w kursie, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

KURS MS EXCEL I stopnia

Liczba godzin lekcyjnych: 12
Cena: 499 zł zamiast 800 zł
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym
  – omówienie wyglądu ekranu programu Excel
  – tworzenie arkuszy, kasowanie arkuszy
  – poruszanie się pomiędzy arkuszami
 2. Wprowadzanie i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym:
  – dodawanie danych do arkusza
  – modyfikowanie, usuwanie danych
  – zaznaczanie, kopiowanie danych
  – kolor, rozmiar, typ czcionki
 3. Komórka, wiersz, kolumna
  – zaznaczanie komórek, zakresów komórek, wierszy, kolumn
  – dopasowywanie wysokości wierszy, szerokości kolumn
  – ukrywanie wierszy, kolumn
 4. Formuły i podstawowe funkcje matematyczne
  – tworzenie formuł
  – wstawianie funkcji matematycznych
  – funkcje daty i czasu
  – funkcje tekstowe
 5. Tworzenie tabel z danymi
  – autofiltrowanie danych
  – sortowanie danych
 6. Tworzenie wykresów z danych w tabeli
  – typy wykresów
  – tworzenie wykresów
  – formatowanie wykresów
 7. Drukowanie danych
  – tworzenie nagłówka, stopki
  – ustawianie obszaru wydruku
  – metody dzielenia dokumentów na strony
  – orientacja wydruku
  – drukowanie i zakresy drukowania.

KURS MS EXCEL II stopnia

Liczba godzin lekcyjnych: 20
Cena: 699 zł zamiast 1000 zł
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym
  – pojęcie bazy danych
  – tworzenie bazy danych
  – sprawdzanie poprawności
  – sortowanie danych
  – filtrowanie danych (autofilt, filtrowanie zaawansowane)
  – kopiowanie danych pomiędzy arkuszami
  – export danych
  – import danych
 2. Obiekty
  – wykresy (typy wykresów, tworzenie i formatowanie wykresów)
  – grafika (wstawianie i formatowanie grafiki)
 3. Sposoby adresowania (względne i bezwzględne)
 4. Formuły i funkcje
  – tworzenie formuł
  – wstawianie i wykorzystywanie funkcji matematycznych i statystycznych
  – funkcje tekstowe, daty, czasu
  – funkcje warunkowe „jeżeli”, „licz.jeżeli”, „suma.jeżeli”
 5. Tabele przestawne
 6. Formularze
  – formularze sieci Web
  – formularze do wypełniania w programie Word
  – formularz drukowany
 7. Zaawansowane opcje wydruku

KURS MS EXCEL III stopnia

Liczba godzin lekcyjnych: 20
Cena: 699 zł zamiast 1000 zł
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zaawansowana praca z komórkami nazwanymi
  – nazywanie komórek
  – zakres widoczności nazw
  – odwoływanie do nazw z innych arkuszy
  – menedżer nazw
 2. Zaawansowane opcje sortowania i  filtrowania
 3. Sumy częściowe po kilku kategoriach
 4. Walidacja, formatowanie, konsolidacja i pobieranie danych
 5. Udostępnianie skoroszytu
 6. Zarządzanie zmianami
 7. Ochrona danych w Excelu
 8. Bazy danych, kwerendy
 9. Makra
  – tworzenie makra
  – edytowanie makra
  – kopiowanie makr do innego dokumentu lub szablonu.

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, szkolenia mogą być obecnie prowadzone jedynie metodami wykorzystującymi techniki na odległość.
U nas kursy online odbywają się w czasie rzeczywistym.  Dokładamy wszelkich starań, by nasze szkolenia online nie odbiegały od tych, prowadzonych stacjonarnie, w sali szkoleniowej.
Przez cały czas szkolenia jest kontakt z wykładowcą „na żywo”. Wykładowca prowadzący zajęcia widzi Uczestników kursu (Uczestnicy również widzą Wykładowcę i pozostałych Uczestników szkolenia).
Wykładowca realizuje program tak jak w przypadku zajęć stacjonarnych, przekazuje wiedzę, Uczestnicy wykonują zadane ćwiczenia, wykonują zadania, biorą aktywnie udział w zajęciach. Można zadawać pytania, Wykładowca odpowiada, instruuje (tak jak na zajęciach stacjonarnych). Zapraszamy.