Referencje

Diamond Education jest placówką szkoleniową, która współpracuje z różnymi instytucjami, urzędami pracy, urzędami miast, instytucjami pozarządowymi, fundacjami. Poniżej przedstawiamy Referencje oraz pozytywne Opinie  Słuchaczy Diamond, które świadczą o:
– rzetelnym i reprezentującym wysoki poziom przygotowania pod względem tak merytorycznym, jak i organizacyjnym.
– zapewnieniu kadry o wysokich kwalifikacjach, doświadczeniu i kompetencjach praktycznych.
– profesjonalnym sposobie prowadzenia zajęć (umiejętnie dobrane ćwiczenia, sposób przekazywania wiedzy, zaangażowanie Wykładowców).

Referencje wystawione dla Diamond Education: