Kurs Prognozowanie finansowe dla Niefinansistów

Kurs Prognozowanie finansowe dla Niefinansistów – 949 zł.
Planowany Termin rozpoczęcia kursu I stopnia  –  22 czerwca 2024 r.
Liczba godzin lekcyjnych: 8
Cena:  949 zł zamiast 1700 zł.

 

 

 

Czas PROMOCJI  ograniczony. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Aby skorzystać z promocji:
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel.: 690 676 294.
– wyślij zgłoszenie na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: diamondeducation@onet.pl, wpisując w temacie: Kurs Prognozowanie finansowe dla Niefinansistów
lub zadzwoń, aby zarezerwować miejsce.
– opłatę za uczestnictwo w kursie, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

Celem kursu jest:
– przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy popartej ćwiczeniami praktycznymi.

– Nauka zasad budowy modelu finansowego umożliwiającego oszacowanie przyszłych wyników finansowych firmy w założonym okresie prognozy z uwzględnieniem istotnych ryzyk. Zajęcia w dużej mierze są interaktywne z wykorzystaniem Excel. Prowadzący oraz uczestnicy razem budują model, omawiając dane etapy i jest to główną treścią zajęć. Nie jest wymagana biegła znajomość Excel.

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców – praktyków, pasjonatów z wykształceniem ekonomicznym oraz wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy, związanej z sektorem finansowym (stanowiska analityczne, biznesowe, project management, menedżerskie), jak i w prowadzeniu zajęć.

Zajęcia praktyczne:
– kurs ma formę warsztatów – mnóstwo ćwiczeń, przykładów z życia.

Kurs skierowany jest do Osób:
– szkolenie skierowane jest do osób, które nie miały do tej pory styczności z prognozowaniem finansowym lub była ona ograniczona, a chcą ten temat zrozumieć i poruszać się w nim samodzielnie.
– które chcą podnieść kwalifikacje (zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN).

Zapraszamy.

Po ukończonym kursie otrzymują Państwo: zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenie – Prognozowanie finansowe dla Niefinansistów

Liczba godzin lekcyjnych: 8
Cena kursu: 949 zł zamiast 1700 zł

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Sprawozdania finansowe i podstawowe wskaźniki finansowe. Przypomnienie.
2. Model finansowy, definicja, dla kogo , pożądane cechy,
3. Omówienie kilku przydatnych łatwych funkcji i narzędzi Excel (nie musimy być mistrzami Excela)
4. Omówienie poszczególnych elementów modelu finansowego
5. Zasady tworzenia modeli finansowych – najlepsze praktyki
6. Powiązania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego w modelu finansowym
7. Budowa modelu finansowego:
a) krótka analiza działalności operacyjnej analizowanej firmy i identyfikacja ryzyk
b) założenia mikro i makro do budowy prognozy finansowej
c) budowa wraz z prowadzącym poszczególnych modułów modelu m.in.
– przychodów,
– kosztów,
– amortyzacji,
– nakładów inwestycyjnych,
– kapitału obrotowego,
– zadłużenia
d) tworzenie scenariuszy z uwzględnieniem ryzyk
e) analiza wrażliwości
f) prezentacja wyników odbiorcy