Zarządca Nieruchomości

Najbliższy termin rozpoczęcia szkolenia:   15 czerwca 2024 r.
Liczba godzin lekcyjnych: 30+4.
Cena: 999 zł zamiast 1900 zł

 

Czas PROMOCJI ograniczony! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Aby skorzystać z promocji:
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel. : 690676294.
– wyślij zgłoszenie na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: diamondeducation@onet.pl, wpisując w temacie: PROMOCJA:  Kurs Zarządcy nieruchomości – wprowadzenie do zawodu lub zadzwoń, aby zarezerwować miejsce.
– opłatę za uczestnictwo w kursie, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

KURS ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI – wprowadzenie do zawodu

Liczba godzin lekcyjnych: 30+4.
Zapisując się na Szkolenie do Diamond Education otrzymują Państwo 30 godzin zajęć i dodatkowo 4 godziny gratis (dodatkowy czas na konsultacje z Wykładowcą, przeznaczony na wyjaśnianie nurtujących Państwa pytań z zakresu zarządzania nieruchomościami).

Cena: 999 zł zamiast 1900 zł

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1.  Pojęcie i uregulowania prawne zawodu zarządcy nieruchomości

 1. Podstawy prawne wykonywania zawodu zarządcy
 2. Zakres czynności i obowiązki zarządcy
 3. Odpowiedzialność cywilna zarządcy
 4. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości.
 5. Standardy zawodowe i etyka.
 6. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami
 7. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w RP.Przedsiębiorca jako podmiot wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej (samodzielny, spółka cywilna)
 8. Spółki prawa handlowego (spółki osobowe i kapitałowe)
 9. Umowy cywilnoprawne
 10. Umowa o pracę
 11. Umowa o zarządzanie nieruchomością
 12. Geneza i charakter prawny umowy.
 13. Strony umowy o zarządzanie
 14. Zakres usług w umowie o zarządzanie
 15. Wynagrodzenie zarządcy
 16. Postanowienia dodatkowe w umowie o zarządzanie
 17. Okres obowiązywania umowy
 18. Orzecznictwo sądowe
 19. Elementy wiedzy ekonomicznej
 20. Pojęcia z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości w zarządzaniu nieruchomościami
 21. Prawo obrotu nieruchomościami w zarządzaniu nieruchomościami
 22. Definicje pojęć związanych z obrotem nieruchomościami (mienie, nieruchomość, lokal, budynek itp.)
 23. Małe i duże wspólnoty
 24. Spółdzielnie mieszkaniowe
 25. Mienie komunalne
 26. Źródła informacji o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości – przed przyjęciem w zarządzanie i w trakcie zarządzania.
 27. Oględziny nieruchomości
 28. Informacje od właściciela/użytkownika wieczystego (wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej, gminy, właściciela prywatnego)
 29. Ewidencja gruntów i budynków
 30. Sieć uzbrojenia terenu
 31. Poszukiwanie klientów – jak pozyskać nieruchomość do zarządzania
 32. Zarządzanie nieruchomościami – omówienie praktyczne czynności
 33. Przejmowanie nieruchomości w zarządzanie
 34. Zawieranie umów z dostawcami usług oraz umów stanowiących przychód podmiotu zarządzanego (najem i dzierżawa, dostawa mediów itp.).
 35. Obsługa rachunkowo-księgowa i konserwacji budynku.
 36. Czynności administrowania nieruchomością, zarządzanie dokumentacją.
 37. Regulaminy rozliczeń mediów, funkcjonowania nieruchomości, porządku domowego.
 38. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami.