MS Office

Planowany termin rozpoczęcia – 8 czerwca 2024 r.
– dzisiaj tylko 799 zł (nie ma żadnych innych kosztów).
Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 799 zł zamiast 1500 zł

Dokonaj zgłoszenia na kurs przez internet. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel.: 690676294.
– wyślij zgłoszenie na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: diamondeducation@onet.pl, wpisując w temacie:
PROMOCJA : KURS MS OFFICE.
– opłatę za uczestnictwo w kursie, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

KURS MS OFFICE

Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 799 zł zamiast 1500 zł
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

  1. MS Word (12 h)

– Wprowadzenie do pracy z edytorem tekstu

– omówienie wyglądu ekranu programu Word

– tworzenie nowego dokumentu

– zapisywanie dokumentu

– zamykanie dokumentu

– Podstawowe pojęcia

– strona, spacja, enter, akapit, czcionka, tabulator itp.)

– Formatowanie dokumentu

– edycja tekstu

– formatowanie czcionek

– kolor tekstu, tła

– wyszukiwanie wyrazu, tekstu

– wykorzystywanie słownika ortograficznego

– akapit

– wyrównanie tekstu

– tworzenie list wypunktowanych i numerowanych

– numerowanie stron

–  Tworzenie tabel

– wstawianie tabeli

– dodawanie, usuwanie kolumn i wierszy

– scalanie, dzielenie komórek

– wybór szerokości, wysokości komórek

– sortowanie danych w tabeli

– Obiekty

– wstawianie ClipArt

– importowanie grafiki

– osadzanie grafiki w dokumencie

– Drukowanie

– tworzenie nagłówka, stopki

– ustawianie obszaru wydruku

– orientacja wydruku.

 

  1. MS EXCEL (12 h)

– Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym

– omówienie wyglądu ekranu programu Excel

– tworzenie arkuszy, kasowanie arkuszy

– poruszanie się pomiędzy arkuszami

– Wprowadzanie i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym:

– dodawanie danych do arkusza

– modyfikowanie, usuwanie danych

– zaznaczanie, kopiowanie danych

– kolor, rozmiar, typ czcionki

– Komórka, wiersz, kolumna

– zaznaczanie komórek, zakresów komórek, wierszy, kolumn

– dopasowywanie wysokości wierszy, szerokości kolumn

– ukrywanie wierszy, kolumn

– Formuły i podstawowe funkcje matematyczne

– tworzenie formuł

– wstawianie funkcji matematycznych

– funkcje daty i czasu

– funkcje tekstowe

– Tworzenie tabel z danymi

– autofiltrowanie danych

– sortowanie danych

– Tworzenie wykresów z danych w tabeli

– typy wykresów

– tworzenie wykresów

– formatowanie wykresów

– Drukowanie danych

– tworzenie nagłówka, stopki

– ustawianie obszaru wydruku

– metody dzielenia dokumentów na strony

– orientacja wydruku

– drukowanie i zakresy drukowania.

 

  1. MS PowerPoint (6 h)

– Wprowadzenie do pracy z edytorem tekstu

– omówienie wyglądu ekranu programu Power Point

– tworzenie nowego dokumentu

– przedstawienie podstawowych poleceń i narzędzi stosowanych do tworzenia prostych slajdów

– zapisywanie, zamykanie dokumentu

– Slajdy

– szablony slajdów

– przenoszenie, kopiowanie slajdów

– formatowanie tła slajdów

– tworzenie pokazu slajdów

– Animacje

– podstawowe narzędzia animacyjne- sposób przejścia do slajdów, dźwięk, sposób przełączania slajdów

– efekt ruchu

– animacja clipartów, efekty wejścia i wyjścia, obrót, zmniejszanie, zwiększanie

– wstawianie i edycja obiektów- tabel, wykresów z arkusza kalkulacyjnego MS Excel

– stosowanie hiperłączy.

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, szkolenia mogą być obecnie prowadzone jedynie metodami wykorzystującymi techniki na odległość.
U nas kursy online odbywają się w czasie rzeczywistym.  Dokładamy wszelkich starań, by nasze szkolenia online nie odbiegały od tych, prowadzonych stacjonarnie, w sali szkoleniowej.
Przez cały czas szkolenia jest kontakt z wykładowcą „na żywo”. Wykładowca prowadzący zajęcia widzi Uczestników kursu (Uczestnicy również widzą Wykładowcę i pozostałych Uczestników szkolenia).
Wykładowca realizuje program tak jak w przypadku zajęć stacjonarnych, przekazuje wiedzę, Uczestnicy wykonują zadane ćwiczenia, wykonują zadania, biorą aktywnie udział w zajęciach. Można zadawać pytania, Wykładowca odpowiada, instruuje (tak jak na zajęciach stacjonarnych). Zapraszamy.