Programowanie

Planowany Termin rozpoczęcia kursu PROGRAMOWANIA JAVA I stopnia  – od 8 czerwca 2024 r.
Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 1900 zł zamiast 2800 zł

Planowany Termin rozpoczęcia kursu RUBY I stopnia  – 15 czerwca 2024 r.
Liczba godzin lekcyjnych: 26
Cena: 2100 zł zamiast 3500 zł

Czas PROMOCJI ograniczony. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Aby skorzystać z promocji:
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel.: 690676294.
– wyślij zgłoszenie na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: diamondeducation@onet.pl, wpisując w temacie: Kurs Programowania …….. … stopnia lub zadzwoń, aby zarezerwować miejsce.
– opłatę za uczestnictwo w kursie, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

Celem kursu jest:
– nabycie umiejętności programowania
– przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy popartej ćwiczeniami praktycznymi (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy).

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców – praktyków, pasjonatów z wykształceniem informatycznym oraz wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy jako programista (autorzy znanych programów/oprogramowania/aplikacji, wykorzystywanych w różnych firmach i korporacjach w Polsce i za granicą) oraz w prowadzeniu zajęć z zakresu programowania.

Zajęcia praktyczne:
– kurs ma formę warsztatów – każdy Uczestnik kursu  ma zapewnione osobne stanowisko komputerowe do pracy na zajęciach – zajęcia prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie (laptopy Toshiba) – praktyczne przygotowanie do zawodu.

Kurs skierowany jest do Osób:
– które chcą podnieść kwalifikacje (można zdobyć 5 zaświadczeń o ukończeniu kursu na druku MEN).
– zdobyć solidną wiedzę i umiejętności z zakresu programowania w językach JAVA, RUBY.

Zapraszamy.

Po ukończonym kursie otrzymują Państwo: zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

KURS PROGRAMOWANIA w języku JAVA dla osób rozpoczynających karierę programisty

Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 1900 zł zamiast 2800 zł

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 

 1. Wprowadzenie i instalacja.
 2. Podstawy języka Java
 • Wstęp i podstawowe terminy
 • Pierwszy program
 • Komentarze
 • Typy danych
 • Zmienne
 • Zakres widoczności zmiennych
 • Operatory matematyczne i logiczne
 • Funkcje matematyczne i wielkie liczby
 • Konwersja i rzutowanie typów
 • Zapis i konwencja nazewnictwa
 • Podstawowe wejście / wyjście
 • Instrukcje sterujące
 • Pętle
 • Tablice jednowymiarowe
 • Tablice wielowymiarowe
 • Pętla for each
 • Zapis i odczyt z plików
 • Binarny zapis i odczyt z plików.
 1. Programowanie Obiektowe
 • Klasy, metody i obiekty
 • Argumenty metod
 • Konstruktory
 • Metody
 • Przeciążanie metod
 • Polimorfizm
 • Dziedziczenie podstawy
 • Parametry i słowo kluczowe this
 • Interfejsy
 • Dziedziczenie cd. i konstrukcja super()
 • Wyjątki blok try catch
 • Zgłaszanie wyjątków instrukcja throw
 • Lambda expressions
 • Stream Api
 1. Podstawowe wzorce Projektowe
 • Inversion Of controll
 • Model View Controller
 • Builder
 • Adapter
 1. Systemy zarządzania kodem.
 • Czym jest git
 • Repozytoria zdalne i lokalne
 • Gałęzie Kodu
 • Tworzenie Nowego repozytorim
 • Dodawanie Plików do Repozytorium
 • Tworzenie nowej gałęzi
 • Łączenie kodu pomiędzy gałęziami
 1. Testowanie Kodu
 • Rodzaje testów
 • Testy Jednostkowe
 • Testy E2E
 • Black Box Testing
 • Testy wydajnościowe
 • Narzędzia

 

KURS PROGRAMOWANIE JAVA II stopnia

Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 2000 zł zamiast 3000 zł

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Programowanie Obiektowe
  • Klasy, metody i obiekty
  • Pierwszy program obiektowy
  • Argumenty metod
  • Konstruktory
  • Metody
  • Przeciążanie metod
  • Dziedziczenie podstawy
  • Parametry i słowo kluczowe this
  • Interfejsy
  • Dziedziczenie cd. i konstrukcja super()
  • Wyjątki blok try catch
  • Zgłaszanie wyjątków instrukcja throw
  • Metody o zmiennej liczbie argumentów
  1. Spring Framework
  • Core
  • Web Servlet
  • Web Reactive
  • Spring Data JPA
  • Spring Data MongoDB

 

KURS PROGRAMOWANIE JAVA – ANDROID (programowanie aplikacji Android)  III stopnia

Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 2200 zł zamiast 3500 zł

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Instalacja i konfiguracja JDK wraz z emulatorami telefonów.
 2. Instalacja i konfiguracja środowiska do pisania kodu i uruchamiania aplikacji.
 3. Pierwszy program Hello World!
 4. Ekrany w Androidzie:
 • Kontrolki.
 • Pola.
 • Przyciski.
 • Listy rozwijane.
 1. Łączenie ekranów z logiką biznesową.
 2. Bazy danych w Androidzie:
 • Zakładanie.
 • Aktualizacja.
 • Dodawanie rekordów.
 • Edycja i kasowanie rekordów.
 • Przenośność baz danych.
 1. Do wyboru:
 • Animacje.
 • Zdjęcia.
 1. Przygotowanie aplikacji do instalacji na telefonie.
 2. Instalacja aplikacji na telefonie (każdy uczestnik kursu korzysta z własnego sprzętu).

 

 

KURS RUBY I stopnia

Liczba godzin lekcyjnych: 26
Cena: 2100 zł zamiast 3500 zł

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1.Wstęp i podstawowe terminy
2. Ekosystem Ruby, instalacja i uruchamianie
3. Pierwszy program
4. Komentarze
5. Zapis i konwencja nazewnictwa
6. Koncepcja Gemów
7. Wszystko jest obiektem
8. Zmienne
9. Zakres widoczności zmiennych
10. Instrukcje sterujące
11. Pętle (a właściwie ich brak)
12. Tablice jednowymiarowe
13. Klasy, metody i obiekty
14. Zapis i odczyt z plików
15. Argumenty metod
16. Konstruktory
17. Metody
18. Dziedziczenie podstawy
19. Dziedziczenie cd. i konstrukcja super()
20. Wyjątki
21. Metody o zmiennej liczbie argumentów.

 

KURS RUBY on RAILS II stopnia – tworzenie aplikacji sieciowych

Liczba godzin lekcyjnych: 32
Cena: 2200 zł zamiast 3700 zł

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1.  Instalacja środowiska Ruby on Rails
 2. Konfiguracja wstępna Rails i podstawowe gemy
 3. Konfiguracja i dostosowanie środowiska tworzenia aplikacji
 4. Instalacja i konfiguracja bazy danych dla potrzeb aplikacji w Rails
 5. Program “Hello world”
 6. Inicjalizacja tworzenia aplikacji “Blog”
 7. Widoki
 8. Tworzenie jednolitego wyglądu dla całej aplikacji (layout)
 9. Migracje sposób na porządek w bazie danych
 10.  Modele pierwsze starcie
 11. Kontrolery pierwsze starcie
 12. Trasy (routes)
 13. Formularze kontrolki i przesyłanie danych
 14. Pobieranie danych z kontrolerów
 15. Zapisywanie informacji w modelach
 16. Proste zapytania do bazy danych.