Agent / Pośrednik Nieruchomości

Najbliższy planowany termin rozpoczęcia szkolenia:
8 czerwca 2024 r.
Liczba godzin lekcyjnych: 30+4.
Teraz w Super Cenie – 899 zł.

Czas PROMOCJI ograniczony. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Aby skorzystać z promocji:
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel. : 690676294.
– wyślij zgłoszenie na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: diamondeducation@onet.pl, wpisując w temacie: Kurs dla Pośredników/Agentów Nieruchomości  lub zadzwoń, aby zarezerwować miejsce.
– opłatę za uczestnictwo w kursie, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

KURS dla POŚREDNIKÓW/AGENTÓW NIERUCHOMOŚCI

Celem kursu jest:
– gruntowne i rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie Pośrednika Nieruchomości (co gwarantuje bogaty program szkolenia oraz wiedza merytoryczna i praktyczna Wykładowcy),
– zapoznanie zarówno z aspektami prawnymi, jak i przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy popartej ćwiczeniami praktycznymi (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie)
– przekazanie wiele cennych wskazówek z „życia”, wprowadzających w tajniki zawodu Agent Nieruchomości.

Na zajęciach wykonywane są: ćwiczenia z przygotowywania ofert sprzedaży/wynajmu, sporządzania umów (Pośrednik – Sprzedający, Pośrednik – Kupujący), korzystania z Ksiąg Wieczystych, itp. (zajęcia z użyciem komputera).

Kurs Agent/Pośrednik Nieruchomości prowadzi 2 Wykładowców:
Notariusz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz Licencjonowany Pośrednik Nieruchomości, posiadający wykształcenie prawnicze oraz wieloletnie doświadczenie w  obrocie nieruchomościami.

Kurs skierowany jest do: Osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z zawodem Pośrednika Nieruchomości, jak również dla Osób, pracujących w zawodzie, a chcących usystematyzować swoją wiedzę, zaktualizować informacje na temat stanu prawnego w tematyce związanej z rynkiem nieruchomości.

Zapraszamy.

Po ukończonym kursie otrzymują Państwo: zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

Liczba godzin lekcyjnych: 30+4.
Dodatkowo zapisując się na Kurs Agent Nieruchomości do Diamond Education otrzymują Państwo 4 godziny zajęć gratis (dodatkowy czas na konsultacje z Wykładowcą, przeznaczony na wyjaśnianie nurtujących Państwa pytań z zakresu pośrednictwa nieruchomościami).

Cena: 899 zł zamiast 1700 zł
* Cena  szkolenia obejmuje: profesjonalnie przeprowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku zgodnym z rozporządzeniem  Ministerstwa Edukacji Narodowej  oraz serwis kawowy. Zapraszamy.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Przepisy regulujące usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – w jakiej formie wykonywać ?
  – Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
  – Umowy cywilnoprawne.
  – Umowa o pracę.
 3. Marketing w agencji nieruchomości – podstawowe informacje czyli jak nie zbankrutować zaczynając przygodę z nieruchomościami?
  – Oprogramowanie – rodzaje programów i baz danych.
  – Strona internetowa i logo.
  – Domena, serwer.
  – Portale ogłoszeniowe i portale pozyskujące nieruchomości – rodzaje, formy umów.
  – Wizytówki, banery, teczki firmowe.
  – Biuro agencji nieruchomości.
  – Wyposażenie agenta/pośrednika/asystenta.
 4. Umowa pośrednictwa – omówienie Umowy i wstęp do omówienia zagadnień prawnych rodzajów praw do nieruchomości i lokali.
  – Podmioty Umowy.
  – Przedmiot Umowy. (Dokładnie omówione w pkt. 5  i 8).
  – Rodzaje Umów pośrednictwa – otwarta i „na wyłączność”, sprzedaż i wynajem, omówienie  przykładowych umów. (Omówienie dokładne w punkcie 6.B.)
  – Prawa i obowiązki stron Umowy.
  – Wynagrodzenie Pośrednika Umowy.
  – Okres obowiązywania Umowy.
  – Inne postanowienia.
  – Stanowisko UOKiK odnośnie niektórych zapisów umowy pośrednictwa – omówienie przykładowych klauzul niedozwolonych.
 5. Przedmiot Umowy pośrednictwa czyli rodzaje praw do nieruchomości i lokali stosownie do uregulowań zawartych w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o spółdzielniach -omówienie, wskazanie różnic, przykłady.
  – Własność.
  – Współwłasność.
  – Użytkowanie wieczyste.
  – Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, lokatorskie prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej.
  – Lokal mieszkalny w zasobach gminy i TBS.
  – Najem, dzierżawa, użytkowanie, służebność.
  – Hipoteka.
 6. Jak pozyskiwać nieruchomości ?
  A. Przyjmowanie oferty – przygotowanie do spotkania z klientem.
  – Rynek wtórny a rynek pierwotny.
  – Rozpoznanie rynku w danym segmencie (ceny minimalne i maksymalne sprzedaży wynajmu w danej lokalizacji), konkurencji (ilość podmiotów zajmujących się tym rejonem oraz tą samą nieruchomością).
  – Poznanie nieruchomości (zdjęcia, opis, dokumenty).
  – Rozpoznanie motywu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości i oczekiwań klienta oferującego.
  B. Przyjmowanie oferty – negocjowanie warunków Umowy pośrednictwa.
  – Wynagrodzenie za usługę – procentowe, kwotowe.
  – Cena ofertowa nieruchomości.
  – Okres obowiązywania Umowy (umowy zwykłe i umowy z klauzulą wyłączności – system MLS).
  – Dodatkowe warunki Umowy pośrednictwa.
  C. Marketing oferty.
  – Przygotowanie oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
  – Właściwy opis, zdjęcia nieruchomości, którą reklamujemy.
  D. Prezentacja oferty.
  – Przygotowanie materiałów dla zainteresowanego.
  – Spotkanie z zainteresowanym i przeprowadzenie prezentacji.
  E. Bieżąca współpraca z zamawiającym.
  F. Kojarzenie stron.
  – Praca nad poszukiwaniem nabywców.
  – Przygotowanie do umowy przedwstępnej, sprzedaży, wynajmu. – aspekty prawne omówione w pkt. 9
 7. Źródła informacji o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości  – jak pozyskiwać dokumenty do transakcji a uregulowania wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych ?
  – Oględziny  nieruchomości.
  – Informacje od właściciela/użytkownika wieczystego.
  – Urzędy i instytucje prowadzące zbiory informacji o nieruchomościach.
  – Księgi wieczyste. (omówione w pkt. 9).
  – Ewidencja gruntów i budynków.
  – Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
  – Zagospodarowanie przestrzenne.
  – Informacje ze spółdzielni mieszkaniowej.
  – Informacje ze wspólnoty mieszkaniowej.
  – Informacje z urzędu gminy.
 8. Księgi wieczyste – podstawowy dokument w obrocie nieruchomościami.
  – Podstawowe zasady prawne wynikające z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece z późn. zmianami wraz z obowiązującymi przepisami wykonawczymi.
  – Księga elektroniczna a  księga papierowa.
  – Ustalanie numeru księgi wieczystej.
  – Struktura księgi wieczystej – działy księgi wieczystej.
  – Zajęcia praktyczne – czytanie i interpretacji wpisów zawartych  w elektronicznej księdze wieczystej ze szczególnym uwzględnieniem  Działu III księgi wieczystej.
  – Zasady dostępu do ksiąg elektronicznych, zasady dostępu do akt ksiąg, uzyskiwania odpisów ksiąg elektronicznych.
 1. Przygotowanie do zawarcia umowy przedwstępnej, sprzedaży, wynajmu – aspekty prawne typów nieruchomości i dokumentów omówione w pkt. 8 i 7 i 5.
  A. Rodzaje dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży, umowy najmu, umowy sprzedaży.
  B. Proces transakcji w biurze agencji nieruchomości – jak zapewnić bezpieczeństwo  stron transakcji ?
  – Umowa przedwstępna sprzedaży w zwykłej formie pisemnej stosownie do art. 389  k.c. i następnych.
  – Umowa najmu.
  C. Proces transakcji w Kancelarii Notarialnej – gwarancja bezpieczeństwa dla Stron transakcji.
  – Współpraca podmiotów rynku nieruchomości z notariuszem – dokumenty dotyczące nieruchomości, nabywców oraz istotnych postanowień umowy.
  – Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości oraz umowa sprzedaży czyli jak zabezpieczyć strony transakcji.
  – Koszty notarialne (taksa, podatki, opłaty sądowe).
 1. Podatki w obrocie nieruchomościami – omówienie wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.
  – Podatek od czynności cywilnoprawnych.
  – Podatek od towarów i usług (VAT).
  – Podatki  związane z nabyciem w trybie spadkobrania, darowizny.
  – Podatki związane ze zbyciem nieruchomości.
  – Podatki związane z wynajmem nieruchomości.