Wydajemy zaświadczenia na drukach MEN

Po ukończeniu kursu Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie o kończeniu kursu na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Podstawa prawna wydawania wymienionych zaświadczeń:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.