Wydajemy zaświadczenia na drukach MEN

Po ukończeniu kursu Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie o kończeniu kursu na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Podstawa prawna wydawania wymienionych zaświadczeń:
§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.